rheonlogo3

Rheon is een onafhankelijk adviesbureau met ruim 15 jaar ervaring. Wij adviseren verzekeringsmaatschappijen, advocaten, rechtbijstandsverzekeraars, werkgevers, etc. op medisch- en arbeidskundig gebied. Onze geregistreerde verzekeringsgeneeskundigen (NvVG) en arbeidsdeskundigen (SRA/NvVA) zijn daarnaast gerechtelijk deskundigen en ingeschreven in het landelijk register gerechtelijk deskundigen (LRGD)

Onze Visie

  • Demedicalisering bij arbodienstverlening is noodzakelijk; 60-70% van verzuim heeft geen medische oorzaak
  • Multidisciplinaire aanpak bij verzuimbegeleiding

Dienstverlening

  • Medisch en arbeidskundig onderzoek in de meest brede zin
  • Juridisch advies bij bezwaar- en beroepsprocedures
  • Arts-gemachtigde

Uitvoering

  • Korte communicatielijnen
  • Heldere rapportages en conclusies

Route

Mededeling:

Vanwege de opsplitsing van onze zakelijke activiteiten (in Rheon BV) in respectievelijk Rievax Arbeidskundig Advies BV en Chiasma Medisch Advies BV, zal in het vervolg worden gerapporteerd en gefactureerd vanuit genoemde BV’n.

 

Contact

Drs. H.M.Th. Offermans,
geregistreerd verzekeringsgeneeskundige en gerechtelijk deskundige LRGD
Regus Breda City Centre
Ceresstraat 1
4811 CA  Breda
mob: 06-54635555
mail:
 
Ing. R.B. van Vliet,
geregistreerd arbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige LRGD
Rievax Arbeidskundig Advies B.V.
Prins Hendrikstraat 23 D13
4835 PK Breda
mob: 06-54635554
mail:

web_logo_lrgd_2012_klein.jpg