rheonlogo3

Rheon is een onafhankelijk adviesbureau met ruim 15 jaar ervaring. Wij adviseren verzekeringsmaatschappijen, advocaten, rechtbijstandsverzekeraars, werkgevers, etc. op medisch- en arbeidskundig gebied. Onze geregistreerde verzekeringsgeneeskundigen (NvVG) en arbeidsdeskundigen (SRA/NvVA) zijn daarnaast gerechtelijk deskundigen en ingeschreven in het landelijk register gerechtelijk deskundigen (LRGD)

Onze Visie

  • Demedicalisering bij arbodienstverlening is noodzakelijk; 60-70% van verzuim heeft geen medische oorzaak
  • Multidisciplinaire aanpak bij verzuimbegeleiding

Dienstverlening

  • Medisch en arbeidskundig onderzoek in de meest brede zin
  • Juridisch advies bij bezwaar- en beroepsprocedures
  • Arts-gemachtigde

Uitvoering

  • Korte communicatielijnen
  • Heldere rapportages en conclusies

Route